System teleopieki dla seniorów - TechIntegra

System teleopieki dla seniorów

System do telemonitorowania osób starszych i niesamodzielnych

System zdalnej opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi przebywającymi w domu

umożliwia telemonitoring podopiecznych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
obsługuje zgłoszenia podopiecznych z prośbą o kontakt z opiekunem
umożliwia przeprowadzenie wywiadu z podopiecznym w postaci rozmowy wideo
obsługuje wezwania alarmowe
generuje raporty z wywiadami z podopiecznymi
umożliwia telemonitoring podopiecznych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
obsługuje zgłoszenia podopiecznych z prośbą o kontakt z opiekunem
umożliwia przeprowadzenie wywiadu z podopiecznym w postaci rozmowy wideo
obsługuje wezwania alarmowe
generuje raporty z wywiadami z podopiecznymi

Co zyskujesz?

System umożliwia poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego podopiecznych przez ogólną ocenę stanu ich zdrowia

System umożliwia poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego podopiecznych przez ogólną ocenę stanu ich zdrowia

Podniesienie standardu bezpieczeństwa zdrowotnego
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podopiecznych
Optymalizacja pracy opiekunów
Informacja kiedy i gdzie zapewnić opiekę
Poczucie prywatności i niezależności
Opieka nad podopiecznymi pozostającymi w domach bez konieczności przebywania w placówkach opiekuńczych
Ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych
Ograniczenie liczby kontaktów pomiędzy opiekunem i podopiecznymi
Priorytetyzacja i inteligentne ostrzeganie
Obsługa i eskalacja wezwań alarmowych
Ocena ogólnego stanu zdrowia
Możliwość oceny ogólnego stanu zdrowia podopiecznego na podstawie rozmów wideo