O nas - TechIntegra

Jesteśmy polską firmą technologiczną wspierającą cyfrową transformację opieki zdrowotnej i społecznej

Dla naszych klientów tworzymy i wdrażamy tylko sprawdzone technologie, oparte na integracji rozwiązań cyfrowych i produktów automatyki

Inwestycja w innowacje

Tytuł projektu:

Innowacyjna platforma do zdalnej
teleopieki i monitoringu osób niesamodzielnych i podopiecznych wspierana przez
bezdotykowe urządzenia monitorujące wybrane parametry zdrowotne [PacjentMonit].

 

Opis projektu:

Podstawowym celem projektu jest
opracowanie na drodze badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac
rozwojowych nowego produktu – innowacyjnej platformy do zdalnej teleopieki i
monitoringu osób niesamodzielnych i podopiecznych wspieranej przez bezdotykowe
urządzenia monitorujące wybrane parametry zdrowotne. Platforma w sposób
bezprzewodowy i anonimowy będzie wyposażona w detekcję sytuacji niebezpiecznych
zapewniających poprawę bezpieczeństwa, system monitorowania codziennej
aktywności podopiecznego oraz system raportowania na temat poprawy lub
pogarszania się stanu fizycznego podopiecznego. Wnioskodawca planuje wdrożenie
rezultatu projektu do własnej działalności gospodarczej poprzez sprzedaż
bezpośrednią opracowanego rezultatu jako własną ofertę produktową oraz w modelu
licencyjnym. Projekt przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności województwa
Śląskiego.

 

Wartość projektu: 2 304 752,93 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 332 077,09 złTytuł projektu:

Udzielenie wsparcia na rozwój współpracy

Opis projektu:

Celem misji gospodarczej do Norwegii jest prócz promowania produktów Spółki TechIntegra, takich jak: Elodia Link (system zdalnej opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi przebywającymi w domu) oraz Elodia Monitor (system zdalnej opieki i monitoringu pacjentów w obrębie jednostek medycznych), pozyskanie kontaktów do dalszej współpracy nad opracowywaniem innowacyjnych produktów i usług.

Wartość finansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021 : 2.000 euro