System dla szpitali - TechIntegra

System dla szpitali

System zdalnej opieki i monitoringu pacjentów w obrębie jednostek medycznych

System zdalnej opieki i monitoringu pacjentów w obrębie jednostek medycznych

przekazuje i przechowuje istotne informacje od/do pacjenta za pomocą urządzeń i aplikacji mobilnych z opcją połączeń audio/video
umożliwia stałą komunikację pomiędzy członkami personelu
monitoruje zgłoszenia i status zadań powierzonych personelowi medycznemu
umożliwia stałą obserwację pacjentów
posiada system przyzywowy personelu audio/video
przekazuje i przechowuje istotne informacje od/do pacjenta za pomocą urządzeń i aplikacji mobilnych z opcją połączeń audio/video
umożliwia stałą komunikację pomiędzy członkami personelu
monitoruje zgłoszenia i status zadań powierzonych personelowi medycznemu
umożliwia stałą obserwację pacjentów
posiada system przyzywowy personelu audio/video

Co zyskujesz?

Zobacz, jak nowoczesne oprogramowanie do opieki i monitoringu pacjentów może zmienić funkcjonowanie jednostek medycznych i wzniesie opiekę medyczną na zupełnie nowy poziom

Zobacz, jak nowoczesne oprogramowanie do opieki i monitoringu pacjentów może zmienić funkcjonowanie jednostek medycznych i wzniesie opiekę medyczną na zupełnie nowy poziom

Szybka odpowiedź i kontakt z pacjentem
Zdalna opieka i monitoring pacjentów pozwalają na skrócenie czasu odpowiedzi na prośbę o kontakt z pacjentem jak również liczby niepotrzebnych wizyt
Współpraca w czasie rzeczywistym personelu
Wymiana informacji zawierającej przydatne dane dotyczące pacjenta
Przydzielanie personelu
Transparentna informacja nt. zgłoszeń i status zadań powierzonych personelowi medycznemu dostępna w systemie i urządzeniach mobilnych
Ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych
Ograniczenie liczby niepotrzebnych kontaktów pomiędzy pacjentami i personelem medycznym
Całodobowy dostęp do danych pacjenta
Dostarczenie pełniejszej informacji dotyczącej sytuacji pacjenta
Oszczędność związana z podejściem chmurowym
Zapewnione miejsce na dane, moc obliczeniową potrzebną do ich przeliczania oraz połączenie sieciowe